Om barnehagen

Norges Veterinærhøgskoles barnehage er en tre avdelings barnehage som eies og drives av Stiftelsen NVH barnehagen. Den startet opp høsten 1986, da med en avdeling; Geitekillingen, med barn i alderen 3 til 6 år. Høsten 1991 ble avdeling Rumpetrollet tatt i bruk med barn i alderen 8 mnd. til 3 år. Siste tilskudd på stammen er Musungen, som åpnet dørene 1. september 1995 for barn i alderen 8 mnd. til 3 år.

Det er i alt 38 plasser i NVH barnehagen i dag. Geitekillingen har 20 plasser, Musungen har 8 plasser og Rumpetrollet 10 plasser. Barnehagen har barn av ansatte på Veterinærhøgskolen (NVH), av studenter på NVH og av ansatte på Veterinærinstituttet (VI). VI disponerer 6 plasser – fire småbarnsplasser og to storbarnsplasser. Studentene har i alt 8 plasser – fem småbarnsplasser og tre plasser på Geitekillingen. Resten av plassene disponeres av NVH-ansatte. Hvert år har vi plass til noen eksterne barn fra bydelen, men hovedsaklig er disse plassene på Geitekillingen, stor avdeling.

 

NVH_ikoner-02

Bygningene

Geitekillingen ligger i en enebolig, som tidligere var rektorbolig for Lindern Skole. Dette er en gammel trebygning som stadig trenger vedlikehold. Avdeling Geitekillingen disponerer hele første etasje og kjeller. Loftet er ikke godkjent i henhold til brannforskriftene og kan p.g.a. manglende rømningsveier ikke benyttes av barna. Personalet disponerer disse lokalene og daglig leder har kontor her.Vi har også arbeidsrom, pauserom og en god del lagringsplass her. Musungen og Rumpetrollet befinner seg i Oslos eldste trebygning hvor kjernen av bygningen er fra 1740. Bygningen er verneverdig. I begge hus har vi i de senere år gjort betydelige oppgraderinger. Dette har vært nødvendig, både av vedlikeholdsmessige årsaker, men også av estetiske grunner. Vi er opptatt av et godt arbeidsmiljø, for både barn og voksne, og derfor vil vi ha det pent, praktisk og ryddig rundt oss. Men det skal også være fokus på sikkerhet.

 

NVH_ikoner-03

Uteplassen

Utelekeplassen er delt i to. En rundt bygningen til Geitekillingen og en lekeplass for Musungen og Rumpetrollet. Lekeplassene er fint opparbeidet med frukttrær, busker og trær. På Geitekillingen har barna gode muligheter til å klatre i trær, en god variasjon fra stiliserte lekeapparater! NVH barnehagen er godkjent etter gjeldene regler for å kunne drive barnehage.

Høsten 2006 tok Oslo kommune ansvar for utskifting av forurenset overflatejord. Sensommeren 2013 fikk Geitekillingen ny sandkasse og nytt fallunderlag under huskestativet. Det ble lagt nytt gress og vi venter på nytt fotballmål. Fallmattene under klatrestaivet skal også skiftes ut våren 2014. Under klatrestaiv nr.2 og under huskene på Musungen og Rumpetrollet ble det lagt ut ny støtsand denne høsten. Kontroll av utelekeplassene ble utført våren/sommeren 2013.

NVH_ikoner-04

Nærmiljøet

Barnehagen ligger på Veterinærhøgskolens områder. Her er det ingen gjennomgangstrafikk. Vi har en stor eplehage like utenfor gjerdet og kort vei til fotballbane og gymsal. I tillegg har vi mulighet til å besøke dyrene nede på NVH. En busstur på ca. 10 minutter fører oss til sentrum og biblioteket. Det er gangavstand til både St. Hanshaugen og Stensparken. Det er gode kommunikasjonsmuligheter her på Lindern, vi har hele Oslo som vårt nærmiljø om vi vil. Vi bruker Gaustadskogen og Brekkeskogen som faste turmål, så her er våre barn godt kjent.