Referat fra foreldremøtet til Rumpetrollet og Musungen 02.09.19

August brev (Rumpetrollet)

Så var vi ferdige med august og allerede full barnegruppe og godt inne i barnehageåret. Velkommen til Philip, Elias, Dagmar,…

Les mer